duminică, 8 aprilie 2012

WLECOME to: HISTORICAL MAN JESUS FROM NAZRETH -AREHEO HERITAGE
 

The am languages​​: Nabatean Aramaic, Hebrew original ancient languages​​, English / British / U.S. English. and Romanian. I wish: - "The joy of reading guided by the Holy Spirit. Grace, peace, love and harmony!" Amin.


 OMUL  ÎNDUMNEZEIT.OMUL ISTORIC

ISUS DN NAZARETH – ARHEOLOGIE BIBLICĂ ŞI OBIECTE ANTICE,PERSONLE


Această Revistă Blogg Online vă oferă accesul neîngrădit la toate obiectele arheologice a lui Iisus Nazariteanul,a familiei şi discipolilor Săi.Documente,biblice şi romane sau ebraice şi informaţii acreditate şi confirmate de ştiinţă.Atâtea câte au fost descoperite . Revista este dedicată  mai mult Omului,Evreului Iisus, a cărui Nume este "IEŞUA BAR AKIBA JOSEPH( PANDERA FILIS PUIA)" .Fiul  lui Joseph Bar  Eli'Amithai [-David] şi a lui Miriam Bat Akiba-Joseph [Levi ] .Un evreu,care  a rupt sub Duhul Său,istoria umană în două şi a schimbat-o definitiv.Un tâmplar -zilier din Seforis Nazareth ,născut sclav roman la Betleem . Omul care a învins Roma şi a cucerit  Lumea fără nici o zi de război . Urmaşul unor mari rabini care au redactat Talmudul Babilonian.


Destinul şi Misiunea acestul EVREU -GALILEAN ESTE PATRIMONIU  AL OMENIRII [O.N.U]

This blogg Online Magazine gives you free access to all archaeological objects Nazariteanul Jesus. A family and disciples. Documents, biblical and Roman, or Hebrew. And information approved and confirmed by science. As many were found. The journal is dedicated to more human, Jesus Jew, whose name is "Akiba IEŞUA BAR JOSEPH (PANDERA Filis Puia)". Son of Joseph Bar Eli'Amithai [-David] and Miriam Bat-Joseph Akiba [Levi]. A Jew who broke under his Spirit, human history in two. And changed a carpenter, a laborer of Seforis definitiv.Un Nazareth to Bethlehem born slaves. The man who conquered Rome and conquer the world without any day of the war. Successor of the great rabbis who wrote the Babylonian Talmud.


Sper să fie o bucurie şi un instrument, o TRUSĂ DE UNELTE folositoare tuturor Cultelor Creştine .Şi Să înţeleagă trei lucruri. 1. Anume  că timp de 2000 de ani   ne-au vânat şi ne-au exterminat strămoşii în 15 .300 de Genocide şi pogromuri  de diferite mărimi ca număr de victime şi  2 Holocaust-uri . Blamând  şi  hulind ,sădind adânc în Lumea Creştină ura antisemită . Distrugând  exact popoprul  Celui care  le -a  iartat păcatele şi le adus mântuirea. 2.Şi  anume: - la sfârşitul istoriiei umane, a tuturor faptelor voastre rele şi tuturor faptelor voastre bune,  toată creştinătatea şi omenirea  va sta în faţa unui Evreu (Israelian) cerşind-ui   îndurarea şi mântuirea şi viaţa veşnică împreună cu El. Unora le va răspunde în limba pocăinţei lor , dar celor mai mulţi  le va vorbi aspru în ebraică, în limba care au urât-o şi a celor exterminaţi fără milă: "Plecaţi de la Mine fiii Ghenei,toţi care lucraţi fărădelegea! Adevărat vă spun că Eu nu vă cunosc!" Doresc sincer  ca acest PROMO să rămână o IPOTEZĂ şi să nu se împlinească niciunuia pe pielea sufletului vostru.


Israel nu va acordat vize. Acest MUZEU ONLINE  nu este  un spaţiu pentru extremiştii bigoţi creştini. Fanaticii religioşi sunt rugaţi să părăsească teritoriul virtual israelian! Şalom.

 ISRAEL MUSEUM


The Israel Museum, Jerusalem

POB 711
Jerusalem 91710, Israel

                                    Tel: 972-2-6708811
                                    Fax: 972-2-5631833Acestă revistă bloggonlline este un supliment la   Revista "LUMEA BIBLIEI"http://lumea-bibliei.blogspot.com/

Vă puteţi abona gratuit, prin email . Ofertă promoţională în anul inaugural .Nr. 1 Anul 1.Pentru CD,sau DVD   deschideţi pagina "CONTACT "şi apelaţi  la oricare adresă. Preţul este 15 RON CD -ul şi 20 RON,DVD -ul ,cu toate materialele incluse şi postările de pe un an întreg. Pentru colaborări sau  dorinţa de a face parte din colectivul de redacţie  apelaţi  la oţiunea CONTACT .

 

Comunităţile EVREIEŞTI din România şi Israel [ mozaice şi mesianice] beneficiază de abonament gratuit şi DOWNLOAD nelimitat  .Acelaşi regim îl are comunitatea Elenă din România şi Grecia. .Eu fiind  nativ  evreu-grec(născut). Proprietarul Revistei, editorul-tehnoredactor,traducătorul şi graficianul 3D  a acestei reviste.Pentru  Adonai Yahweh,pentru ca Israel să Trăiască!